Chính sách bảo mật 

EncoBiO tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách hàng. Xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Quý khách hàng.

1. Mục đích thu thập thông tin 

EncoBiO thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách hàng để phục vụ quá trình mua hàng, giao dịch, bảo hành, đổi trả hàng (nếu có), chăm sóc hậu mãi cũng như các thông tin liên quan sau này. Các thông tin cá nhân này có thể bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi họ tên, email, số điện thoại, quốc gia, thông tin đặt hàng. 

Bên cạnh đó, các thông tin của Quý khách hàng cũng được EncoBiO sử dụng để thực hiện các đo lường liên quan tới Website, kiểm toán việc tải dữ liệu từ Website, cải thiện bố cục và nội dung Website cũng như các nghiên cứu liên quan tới người dùng: các thông tin nhân khẩu học, sở thích, luồng hành vi, phản hồi,… để cải thiện và nâng cao trải nghiệm cho Quý khách hàng. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

EncoBiO cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng để phục vụ giao dịch mua hàng và các hoạt động chăm sóc, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc nhằm mục đích phi pháp hay các mục tiêu lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận khác có thể gây phiền hà cho Quý khách hàng. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được EncoBiO lưu trữ trong thời gian phù hợp để phục vụ các mục đích nói trên theo quy định của pháp luật. 

4. Những bên có thể tiếp cận thông tin

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Quý khách hàng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ ngoài EncoBiO trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

5. Đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng

Khách hàng được khuyến nghị nên xem xét kỹ các thông tin liên quan đến sản phẩm: giá, thương hiệu, các dịch vụ hỗ trợ cụ thể, điều kiện sử dụng, địa chỉ, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng và thời gian thanh toán trước khi để lại thông tin đăng ký. 

Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan: họ tên, quốc gia, email, điện thoại,… để phục vụ quá trình giao dịch mua hàng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. EncoBiO không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Quý khách hàng trong trường hợp thông tin cá nhân của Quý khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Mọi thắc mắc liên quan tới hoạt động thu thập, xử lý thông tin cá nhân của EncoBiO, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Email: info@vietmac.com.vn hoặc Hotline: +84 836 381 080.